Termoplasting

Mi smo preduzeće TERMOPLASTING d.o.o. bavimo se inženjeringom i proizvodnjom rezervoara i ostalih elemenata od plastičnih masa spiralnim motanjem polietilena visoke gustine i polipropilena. Materijali koje koristimo su guste, visokomolekularne plastične mase: polietilen visoke gustine i polipropilen.
Više o nama >

PONTONI

Ponton za marine su jednostavni za konfigurisanje pristana i marina. Jednostavno se vrši izmena njihovog rasporeda zavisno od okolnosti u marini. Svi plutajući elementi su spojeni galvanizovanim elementima. Plastični pontoni poseduju pregradne komore. Po zahtevu naručioca unutrašnjost plovaka se može napuniti polistirenskom penom koja će zadržati eventualni prodor vode usled oštećenja plovka ili pontona. Pontonski segmenti su izradjeni od čvrstih polietilenskih cevi- plastični pontoni, dodatno ukrućene konstrukcije sa unutrašnjim pregradama i gazišnim ramom. Ovakav način izrade zadovoljava stabilnost i plovnost doka po uputstvima JR za izradu ovakvih proizvoda. Maksimalni dozvoljeni gaz za cilindrične plovke ne sme preći polovinu prečnika pontona.

REZERVOARI

Proizvodimo rezervoare u standardnim dimenzijama i oblicima, kapaciteta od 250lit. do 50.000lit, ali i po zahtevu kupca. Plastični rezervoari se mogu izrađivati u različitim oblicima i orijentacijama, što zavisi od namene. Poklopci i dno rezervoara su takođe različitih oblika i dimenzija zavisno od primene. Za brzo pražnjenje rezervoara se koristi konusno dno na vertikalnom rezervoaru dok se za samo skladištenje supstance može koristiti najjednostavniji cilindrični rezervoar sa ravnim dnom. Za specijalne namene skladištenja i transporta opasnih hemijskih supstanci se izrađuju posebni rezervoari sa duplim zidom i sistemom za signalizaciju curenja supstance.

SEPTIČKE JAME

Plastične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, bolnicama, vikend naseljima... Koristimo ih za sakupljanje i delomično čišćenje otpadnih voda. Septičke jame mogu biti:
      - neprotočne     
      - protočne/prelivne: odvod iz protočnih/prelivnih septičkih jama u površinske vode nije dozvoljen, ali ih možemo odvesti u zemlju putem drenažnih kanala, ukoliko pri tome nisu ugroženi izvori vode. Mogu biti naknadno spojene sa istim ili sličnim tankovima i sa kanalizacionim vodom.
Prednosti ovakvog rešenja septičkih jama su:
      - Apsolutna nepropusnost
      - Otpornost na uticaj podzemnih voda
      - Jednostavno postavljanje
      - Abrazivno i korozivno otporni
Septičke jame se mogu izraditi sa jednom ili sa dve (i više) komora/taložnika (2/3 - 1/3). Broj taložnih komora zavisi od potreba za taloženjem čvrste supstance tj. protoka otpadne vode.

GRAVITACIONI SEPARATORI

Gravitacioni separatori ulja su izradjeni od plastičnih masa i u skladu sa SRPS EN858-1 i SRPS EN858-2.  Naše proizvode prati kompletna tehnička dokumentacija sa važećim atestima i stručnim mišljenjima.
Gravitacioni separatori ulja i ostalih supstanci lakših od vode proizvode se u zapreminama od 500lit do 40.000lit. Primenu su našli na benzinskim pumpama, poljoprivrednim farmama, praonicama automobila i svuda gde je moguće oticanje zaprljane i masne vode u prirodu i kišnu kanalizaciju.
Rade na principu razlike specifičnih težina tečnosti. Količinu izdvojenog ulja treba kontrolisati jednom mesečno. Ulje, koje se skuplja u separatoru, potrebno je ukloniti još pre nego što debljina sloja bude veća od 400mm. Debljina sloja se meri sa ugrađenom mernom letvom. Čišćenje separatora izvodi za to ovlašćeni servis ili preduzeće.