Prepumpni šahtovi

Prepumpni šahtovi koriste se u sredinama gde gravitaciono oticanje vode nije moguće zbog konfiguracije terena (bez nagiba ili ispod nivoa glavnog cevovoda).

Otpadne vode iz domaćinstva se skupljaju u šahtu. Nakon što se otpadna voda u šahtu nakupi do određene visine, potapajuća pumpa za fekalne otpadne vode je ispumpa u kanalizacioni vod. Nepovratni ventil ne dozvoljava vraćanje otpadne vode nazad u šaht niti bilo kakav uticaj podzemnih voda na ispravan rad.

Po zahtevu svi tipovi šahtova se rade za specifično saobraćajno opterećenje (bez saobraćaja, laki ili teški saobraćaj).

Ovakav tip šahta se može koristiti i kod rešavanja pitanja odvodnje drenažne vode oko objekta.

Prednosti: 

  • Vodonepropusnost i zaptivenost 
  • Dug radni vek 
  • Velika statička nosivost ( teško saobraćajno opterećenje) 
  • Hemijska otpornost 
  • Jednostavno postavljanje i održavanje