Septičke jame

Plastične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, bolnicama, vikend naseljima... Koristimo ih za sakupljanje i delomično čišćenje otpadnih voda.

 

Septičke jame mogu biti:

  • neprotočne
  • protočne/prelivne: odvod iz protočnih/prelivnih septičkih jama u površinske vode nije dozvoljen, ali ih možemo odvesti u zemlju putem drenažnih kanala, ukoliko pri tome nisu ugroženi izvori vode. Mogu biti naknadno spojene sa istim ili sličnim tankovima i sa kanalizacionim vodom.

Prednosti ovakvog rešenja septičkih jama su:

  • Apsolutna nepropusnost
  • Otpornost na uticaj podzemnih voda 
  • Jednostavno postavljanje
  • Abrazivno i korozivno otporni

Naše polietilenske septičke jame su apsolutno otporne i na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima, tako da im garantujemo dug vek upotrebe Septičke jame se mogu izraditi sa jednom ili sa dve (i više) komora/taložnika (2/3 - 1/3). Broj taložnih komora zavisi od potreba za taloženjem čvrste supstance tj. protoka otpadne vode.