Sistemi za sakupljanje i odvođenje voda

Rezervoar za odvođenje/detenzioni rezervoar je prostor gde se sakuplja ili privremeno zadržava višak kišnice, koja se potom polako odliva kada se spusti nivo vode u odvodnom kanalu. U suštini, voda u rezervoaru je privremeno zadržana dok se u odvodnom kanalu ne oslobodi dovoljno mesta. Rezervoari za odvođenje se najviše koriste u oblastima sa vodonepropusnim slojevima zemlje koji onemugućavaju brzo odvodjenje/upijanje kišnice u zemlju.

DETENZIONI REZERVOAR

Rezervoar za odvođenje je privremeno skladištenje viška voda. Rezervoar za sakupljanje voda kao skladišni rezervoar takođe skladišti kišnicu, ali je ovo skladištenje dugotrajnije. U stvari, voda u rezervoaru obično ostaje neodređeno dugo, sa izuzetkom vode koja ispari. Ovo se značajno razlikuje od odvodnog rezervoara gde se voda odliva obično odmah po završetku najačeg kišnog udara, ponekad i za vreme padanja kiše.

RETENZIONI REZERVOAR

Rezervoar za sakupljanje voda, podrazumeva da se voda čuva na duže vreme.