Sistemi za sakupljanje kišnice

Pitka voda na zemlji je dostupna u sve manjim količinama i postaje sve dragocenija. Prosečna potrošnja vode je 150-200 litara dnevno po osobi. Oko 50% se koristi za toalet, pranje veša i zalivanje bašte tako da je moguća znatna ušteda korišćenjem akumulacije vode u rezervoarima. 

  1. Na postojeći sistem odvoda vode sa krova, postavlja se mreža za mehaničko odvajanje krupnih nečistoća ( lišće, granje, led…)
  2. Postojećim cevima (olukom) ili njihovom naknadnom ugradnjom, voda se dovodi do filtera za mehaničko prečišćavanje (šljunak razne granulacije, zeolit…)
  3. Cevovodom se tako prečišćena voda odvodi do rezervoara, koji može biti ukopan, horizontalni ili vertikalni
  4. Pumpom se voda iz rezervoara razvodi do potrošača
  5. Višak vode se preko prelivnog cevovoda odvodi iz rezervoara