Vertikalni i horizontalni rezervoari

Proizvodimo rezervoare u standardnim dimenzijama i oblicima, kapaciteta od 250lit. do 10.000lit, ali i po zahtevu kupca.

Plastični rezervoari se mogu izrađivati u različitim oblicima i orijentacijama, što zavisi od namene. Poklopci i dno rezervoara su takođe različitih oblika i dimenzija zavisno od primene. Za brzo pražnjenje rezervoara se koristi konusno dno na vertikalnom rezervoaru dok se za samo skladištenje supstance može koristiti najjednostavniji cilindrični rezervoar sa ravnim dnom.

Za specijalne namene skladištenja i transporta opasnih hemijskih supstanci se izrađuju posebni rezervoari sa duplim zidom i sistemom za signalizaciju curenja supstance.

  • Vertikalni otvoreni plastični rezervoari sa i bez poklopca su idealni za različite primene u poljoprivredne svrhe, za skladištenje vode, komine, stočne hrane…
  • Horizontalni plastični rezervoari su našli primenu u domaćinstvima kao rezervoari za naftu i lož-ulje do sistema za vodu i sakupljanje kišnice u vikend naseljima.