Reference

Viseći most u Trsteniku - ponton

Odmiču radovi na izgradnji visećeg mosta na Zapadnoj Moravi u Trsteniku. Završeno je montiranje šetajućeg pontona na levoj obali Zapadne Morave. Sajlama je ponton učvršćen i kretaće se sa jedne na drugu stranu reke, zavisno od tempa radova. Ovih dana pristigli su i ostali metalni delovi konstrukcije, kao i glavna užad (noseće sajle). Po zatezanju i proveri sila u užadima (nosećim sajlama), kreće i montaža čelične konstrukcije preko reke...

 

Knjaz Miloš/Communis - plutajući model boce Knjaz Miloš

Projektovanje i izrada plutajućih objekata po zahtevu kupca. Za Knjaz Miloš je izrađena reklamna boca visine 15m na čeličnoj konstrukciji sa plastičnim pontonima prečnika 800mm. Ukupna masa konstrukcije je 15t. Čelična konstrukcija nadgrađa je modularnog tipa I može se prilagoditi za takmičenja na vodi, plutajući pristan, pontonski most… Specifičan način sidrenja koji se pokazao kao dovoljan pri naletima letnjih oluja.

 

Veslački klub Pratizan - pontonski segmenti PS-A-01 za pristan čamaca

Projektovanje i izrada po principu “ključ u ruke” pristana za čamce, marina i ostalih plutajućih objekata. Za kupca je izveden pristan za čamce sa prilaznim mostom dužine 12m po svim propisima brodogradnje,  građevinske i mašinske struke. Toplo cinkovana konstrukcija, gazište po izboru kupca, pontoni prečnika 800mm…
Izborom materijala I načinom izrade održavanje je svedeno na minimum.

Olimpijski centar Mingečaur, Azerbeidžan - veslački splav i veslačka infrastruktura

Izvedena kompletna infrastruktura za veslanje i sportove na vodi u olimpijskom centru Mingečaur u Azerbeidžanu. Sastoji se od splava za veslanje, kajak i kanu (dimenzija 4kom x 6x4m), radnog katamarana / sudijskog tornja, pristana za čamce, prilazni most, staze za veslanje, markacionih tabli na obali… Čelična toplo cinkovana konstrukcija, FRP/GRP gazišta, pontoni cilindričnog i pravougaonog oblika. Sve po propisima struke i specifičnim zahtevima međunarodne veslačke federacije FISA.
Kompletan inženjering  za izvođenje infrastrukture za kajak, kanu i veslanje.

Bauku d.o.o. Beograd - zavarivanje kolektora prečnika od 1300mm do 2500mm

Kilometri zavarenih spojeva su najbolja referenca iz oblasti zavarivanja HDPE cevovoda. Prečnici cevi koji su zavarivani u našoj zemlji su bili do 1300-2500mm. Zavarivanje plastičnih masa je kompletno zaokruženo kroz sertifikovane zavarivače, osoblje za vizuelno-dimezionu kontrolu, inženjere zavarivanja IWE/EWE i inspektore zavarivanja IWI-C.

Razni splavovi

Po zahtevu naručioca isporučujemo plastične pontone sa ili bez čelične konstrukcije koja može biti farbana ili toplo cinkovana. Najčešci prečnici pontona su 600-800-1000 ali su izrađivani i u prečnicima 300, 500, 1200, 1400mm. Svi zavareni spojevi izvodi sertifikovano osoblje po EN13067 i uz potvrdu o priznaju proizvođača plastičnih pontona UPRAVE ZA SPOSOBOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU.
http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/popis_priznanja.html

DTD Severna Bačka - šahte DN800

VDP Srednja Bačka - pontonska platforma pumpe

Projektomontaža - razni rezervoari

Građevinska direkcija Srbije - sistemi septičkih jama

Mittal Acelor - pontonske platforme potapajućih pumpi na odvodnjavanju rudnika

CTC UNIT - pontonski segmenti PS-B-01 za pristan čamaca

Milanović inženjering - Razni rezervoari

Republicki seizmološki zavod - sistem za rezervu vode

Hellenic-petroleum, Eko-yu a.d., Beograd - rezervoari za vodu

JKP Valjevo - šahtovske oplate DN1000

CWG Balkan d.o.o. - Razni rezervoari