Gravitacioni separatori ulja i drugih supstanci

Gravitacioni separatori ulja firme Termoplasting su izradjuju od plastičnih masa a u skladu sa standardima SRPS EN858-1 i SRPS EN858-2.

Svi proizvodi naše firme su propraćeni kompletnom tehničkom dokumentacijom sa važećim atestima i stručnim mišljenjima.

Gravitacioni separatori ulja i drugih supstanci lakših od vode, proizvode se u zapreminama od 500 litara do 50.000 litara. Separatori masti i ulja se efikasno primenjuju na benzinskim pumpama, poljoprivrednim gazdinstvima, perionicama automobila, kao i na drugim mestima na kojima je moguće oticanje zaprljane i masne vode u prirodu i kišnu kanalizaciju.

Naši separatori ulja i naftnih derivata rade na principu razlike specifičnih težina tečnosti. Količinu izdvojenog ulja treba kontrolisati jednom mesečno. Ulje iz separatora je potrebno ukloniti pre nego što debljina sloja postane veća od propisanog uputstvom proizvodjača. Debljina sloja ulja se meri mernom letvom. Separatore čiste ovlašćeni servisi ili firme.

Zašto koristiti naše separatore ulja?

  • Jednostavno se ugrađuju, montiraju i održavaju
  • Male su mase
  • Visoke i niske temperature ne utiču na rad separatora
  • Velika statička nosivost (mogućnost ugradnje u saobraćajne površine)
  • Ne korodiraju
  • Podzemne vode ne ometaju njihov rad
  • Dug eksploatacioni vek separatora
  • Otporni su na hemijski uticaj velikog broja različitih supstanci (potrebno je proveriti sa proizvođačem)

Gravitacioni separatori ulja se mogu postaviti iznad zemlje ili u zemlju.

radnik termoplastinga u separatoru ulja u sahtu
plasticni separatori ulja termoplasting