konstrukcija

Crpne stanice i šahtovi

Crpne stanice koriste se u sredinama gde gravitaciono oticanje vode nije moguće zbog konfiguracije terena (bez nagiba ili ispod nivoa glavnog cevovoda).

Proces odvodjenja otpadne vode putem crpne stanice:

Otpadne vode iz domaćinstva se skupljaju u šahtu.

Čim se otpadna voda nakupi u šahtu do određene visine, potapajuća pumpa za fekalne vode je ispumpa u kanalizacioni vod.

Nepovratni ventil ne dozvoljava vraćanje otpadne vode u šaht kao ni bilo kakav uticaj podzemnih voda na redovan rad stanice.

Na zahtev klijenta, možemo napraviti sve tipove šahtova u skladu sa specifičnim saobraćajnim opterećenjem (u zavisnosti da li je šaht na površini bez saobraćaja, ili sa lakim ili teškim saobraćajem).

Ovakav tip šahta se može koristiti i kod rešavanja pitanja odvodnje drenažne vode oko objekta.

Prednosti korišćenja crpne stanice Termoplastinga:

  • Vodonepropusnost i zaptivenost 
  • Dug radni vek 
  • Velika statička nosivost (izdržava veliko saobraćajno opterećenje) 
  • Otpornost na hemijske susptance
  • Jednostavno postavljanje i održavanje

crpne stanice
kanalizacione cevi