konstrukcija

Plastični šahtovi za kišnu i fekalnu kanalizaciju

Izrada šahta za kanalizaciju se vrši u potpunosti prema zahtevima vašeg projekta. Možemo napraviti šahte sa prečnikom cilindra, uglom sakupljajuće cevi, priključcima i drugim komponenentama prema nestandardnim parametrima, čime vam štedimo vreme i novac na gradilištu.

Revizioni plastični šahtovi omogućavaju pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i održavanje. Ove šahtove je lako transportovati, montirati jer su male mase i jer imaju karakteristiku da je lako spojiti njihove elemente na licu mesta.
Šaht je 100% napravljen od polietilena visoke gustine što mu omogućava niz prednosti u odnosu na konvencionalne betonske šahte.

Nezavisno od toga kakva je izrada šahta za kanalizaciju, oni se postavljaju tako da se izdižu iznad maksimalnog nivoa podzemnih voda. Prema visini podzemne vode određene su mase oteživača. U zavisnosti od zahteva naručioca, moguća je posebna proizvodnja šahtova po našoj ili Vašoj tehničkoj dokumentaciji.

Naše šahte imaju bitnu karakteristiku, a to je da im je zid gladak, zbog smanjenja uticaja trenja zemlje i mogućnosti direktnog aksijalnog opterećenja na zid. To nije slučaj kod plastičnih šahtova sa profilisanim zidom drugih proizvođača.

Sa ovakvim rešenjem konstrukcije zida plastične šahta izbegavaju se pojave ulubljenja, tj. deformacije zida usled sleganja zemlje i prenosa direktnog aksijalnog opterećenja na njega. Na šaht se može direktno osloniti betonska ploča, prsten ili konus.

Plastične šahte za kanalizaciju - dimenzije:

Šahtovi za kanalizaciju se proizvode u standardnim dimenzijama Ø800, Ø1000 ili po Vašem zahtevu. Jednostavni za transport i postavljanje.

Standardna visina šahte je 1500mm sa mogućnošću izrade visine po projektnom zahtevu. Predviđeni su za spajanje sa svim tipovima plastičnih kanalizacionih cevi koje se nalaze na našem tržištu. Apsolutno vodonepropusni i samim tim ekološki ispravni, bez uticaja na životnu sredinu usled isticanja iz kanalizacionog voda.

Izrada šahta za kanalizaciju u zonama sa i bez saobraćajnog opterećenja, zavisno od projektne dokumentacije.

termoplasting izrada sahta za kanalizaciju
termoplasting kanalizacione cevi