konstrukcije

Plastične septičke jame

Plastične septičke jame se efikasno primenjuju za odlaganje otpadnih voda u javnim (školama, bolnicama i sl) i privatnim objektima (domaćinstva, u gradskim i seoskim sredinama). Mogu se koristiti ih za sakupljanje i čišćenje otpadnih voda.

 

Septičke jame mogu biti:

  • neprotočne
  • protočne/prelivne

Odvod iz protočne tj prelivne septičke jame u površinske vode nije dozvoljen, s tim da se ova voda može odvesti u zemlju putem drenažnih kanala. Pod uslovom naravno da nisu ugroženi izvori vode. Mogu se naknadno spojiti sa tankovima i sa kanalizacionim cevima.

Prednosti ovakvog rešenja septičkih jama su:

  • Apsolutno su nepropusne
  • Otporne su na uticaj podzemnih voda
  • Jednostavne su za postavljanje
  • Otporne su na abraziju i koroziju

Zagarantovano dug vek upotrebe - Polietilenske septičke jame firme Termoplasting su otporne i na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima.

Plastična septička jama se može proizvesti sa jednom i više komora, tj taložnika (2/3 - 1/3). Broj komora zavisi od toga u kojoj meri dolazi do taloženja čvrste supstance tj. zavisi od protoka otpadne vode.

termoplasting septicke jame