konstrukcija

Odvodjenje otpadnih voda - Sistemi i rezervoari

Rezervoar za odvodjenje otpadnih voda (detenzioni)

Rezervoar za odvodjenje otpadnih voda (detenzioni rezervoar) je prostor gde se sakuplja ili zadržava višak kišnice, koja se potom polako odliva kada se spusti nivo vode u odvodnom kanalu. Na taj način, voda u rezervoaru je privremeno zadržana dok se odvodni kanal ne oslobodi tj isprazni.

Najčešće se voda odliva obično odmah po završetku najjačeg kišnog udara, ponekad i za vreme padanja kiše. Rezervoari za odvođenje otpadnih voda se najčešće koriste u na mestima na kojima su slojevi zemlje vodonepropusni i koji onemugućavaju brzo odvodjenje/upijanje kišnice u zemlju.

Rezervoar za sakupljanje voda (retenzioni)

Retenzioni rezervoar podrazumeva da se voda čuva na duže vreme. Za razliku od detenzionog, ovaj rezervoar skladišti kišnicu, ali je ovo skladištenje dugotrajnije, nego u onom u kom se odvodi voda. U stvari, voda u retenzionom rezervoaru obično ostaje neodređeno dugo, sa izuzetkom vode koja ispari.

postavljanje sistema za odvodjenje otpadnih voda termoplasting
rezervoar za odvodjenje otpadnih voda na terenu termoplasting