konstrukcija

Plastični rezervoari - Vertikalni i horizontalni

Termoplasting proizvodi rezervoare u standardnim oblicima i dimenzijama, različitih kapaciteta, od 250 litara do 10.000 litara, kao i po zahtevu naručilaca.

Plastični rezervoari se proizvode u različitim orijentacijama i oblicima, u zavisnosti od namene. Poklopce rezervoara i dno takođe možemo proizvesti u obliku i dimenzijama koji će odgovarati nameni. Za brzo pražnjenje rezervoara se koristi konusno dno na vertikalnom rezervoaru dok se za samo skladištenje supstanci može koristiti najjednostavniji cilindrični rezervoar sa ravnim dnom.

Za specijalne vrste skladištenja i transporta opasnih hemijskih supstanci, Termoplasting proizvodi posebne rezervoare sa duplim zidom i sistemom koji signalizira ukoliko dođe do curenja supstance.

Gde se sve naši plastični rezervoari koriste?

  • Vertikalni otvoreni plastični rezervoari mogu se proizvoditi otvoreni, i biti sa i bez poklopca. Često se koriste u poljoprivredi (na primer za skladištenje komine, stočne hrane). Takođe, ovaj proizvod od plastičnih masa može biti i rezervoar za vodu.

  • Horizontalni plastični rezervoari se takođe mogu služiti u domaćinstvima kao rezervoari za vodu, i druge supstance (na primer naftu i lož-ulje), ali i kao sistemi za sakupljanje kišnice u objektima van gradskih sredina.
plasticni rezervoari