konstrukcija

Šahte za vodomere

Plastične šahte za vodomere su kompaktne celine koje, sem nepropusnosti vode, imaju i termoizolacinu ulogu prema vodomernoj instalaciji.

Naš šaht je statički stabilan, postavlja se u pripremljenu košuljicu sitnog peska i na dubinu zavisno od instalacije. nakon toga se vrši pesak oko šahta zasipa i sabija.

Plastične šahte za vodomere se izrađuju u dimenzijama: 

  • Ø500X1000 
  • Ø600X1000
  • Ø800X1000 
  • Ø1000X1300


Šahtovi su jednostavni za postavljanje, montažu i održavanje. Termoplasting svojim klijentima isporučuje šaht sa mernim satom i kompletnom instalacijom. Vodomerni šahtovi su apsolutno vodonepropusni, jednostavni i laki za transport i postavljanje.

Možemo vam isporučiti šahte za vodomere sa ili bez betonske ploče ili metalnog poklopca. Osnovni tip je sa metalnim poklopcem, predviđen za postavljanje u zoni bez saobraćajnog opterećenja (15KN) i bez uticaja podzemnih voda.

Ipak, po vašem zahtevu, vodomerni šahtovi mogu biti izrađeni sa poklopcima radi postavljanja na mestima gde postoji saobraćajno opterećenje i podzemne vode.

sahte za vodomere
termoplasting kanalizacione cevi