termoplasting reference knjaz milos ponton boca

Reference

 

Projekat: Viseći most u Trsteniku X - Ponton

Projektovanje i izrada plutajućih objekata po zahtevu naručioca. Sajlama je šetajući ponton na Zapadnoj Moravi učvršćen a imao je namenu da se pomera sa jedne na drugu stranu reke.

 

Projekat: Viseći most u Trsteniku VII - Ponton

Projektovanje i izrada plutajućih objekata po zahtevu kupca. U toku radova na izgradnji visećeg mosta na Zapadnoj Moravi u Trsteniku, Termostating je izradio i montirao šetajući ponton na levoj obali Zapadne Morave.
Sajlama je ponton učvršćen i kretao se sa jedne na drugu stranu reke, prateći tempo radova.

 

Projekat: Plutajući model boce i plastični ponton
po zahtevu kompanije Knjaz Miloš i agencije Communis

Projektovanje i izrada plutajućih objekata po zahtevu kupca. Za Knjaz Miloš je izrađena reklamna boca visine 15m na čeličnoj konstrukciji sa plastičnim pontonima prečnika 800mm. Ukupna masa konstrukcije je 15t.

Čelična konstrukcija je modularnog tipa I može se prilagoditi za takmičenja na vodi, plutajući pristan, pontonski most… Implementiran je specifičan način sidrenja koji se pokazao kao dovoljan pri naletima letnjih oluja.

 

Projekat: Pontonski segmenti PS-A-01 za pristan
čamaca po narudžbini Veslačkog kluba Pratizan

Za kupca je izveden pristan za čamce sa prilaznim mostom dužine 12m po svim propisima brodogradnje, građevinske i mašinske struke. Toplo cinkovana konstrukcija, gazište po izboru kupca, pontoni prečnika 800mm…
Izborom materijala i načinom izrade održavanje je svedeno na minimum.

Projekat: Veslački splav i veslačka infrastruktura
realizovani za Olimpijski centar Mingečaur, Azerbejdžan

Termoplasting je izveo kompletnu infrastrukturu za veslanje i sportove na vodi u olimpijskom centru Mingečaur u Azerbejdžanu. Izrađeni su splav za veslanje, kajak i kanu (dimenzija 4kom x 6x4m), radni katamaran / sudijski toranj, pristan za čamce, prilazni most, staze za veslanje, markacione table na obali…

Čelična toplo-cinkovana konstrukcija, FRP/GRP gazišta, pontoni cilindričnog i pravougaonog oblika. Sve je izvedeno po propisima struke i specifičnim zahtevima međunarodne veslačke federacije FISA.
Kompletan inženjering  za izvođenje infrastrukture za kajak, kanu i veslanje.

Projekat: Zavarivanje kolektora prečnika od 1300mm
do 2500mm, realizovan za Bauku d.o.o. Beograd

Kilometri zavarenih spojeva su najbolja referenca iz oblasti zavarivanja HDPE cevovoda. Prečnici cevi koji su zavarivani u našoj zemlji su bili do 1300-2500mm. Zavarivanje plastičnih masa je kompletno zaokruženo od strane sertifikovanih zavarivača, osoblja obučenog za vizuelno-dimezionu kontrolu, inženjera zavarivanja IWE/EWE i inspektora zavarivanja IWI-C.

Termoplasting je izradio različite splavove i pontone

Po zahtevu naručilaca, isporučili smo plastične pontone sa ili bez čelične konstrukcije koja može biti farbana ili toplo-cinkovana. Najčešci prečnici pontona su 600-800-1000 ali su izrađivani i u prečnicima 300, 500, 1200, 1400mm.

Sve zavarene spojeve izvodi sertifikovano osoblje po EN13067 i uz potvrdu o priznanju proizvođača plastičnih pontona koju izdaje Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pri Ministarstvu građevinarstva Republike Srbije.

DTD Severna Bačka - šahte DN800

VDP Srednja Bačka - pontonska platforma pumpe

Projektomontaža a.d. - razni rezervoari

Građevinska direkcija Srbije - sistemi septičkih jama

Arcelor Mittal - pontonske platforme potapajućih pumpi na odvodnjavanju rudnika

CTC UNIT d.o.o. - pontonski segmenti PS-B-01 za pristan čamaca

Milanović inženjering - Razni rezervoari

Republički seizmološki zavod - sistem za rezervu vode

Hellenic Petroleum, Eko Serbia a.d., Beograd - rezervoari za vodu

JKP Valjevo - šahtovske oplate DN1000

CWG Balkan d.o.o. - Razni rezervoari