Radno vreme

Pon - Sub, 08:00 - 21:00

Pozovite nas

+381 63 252-714

Kontaktirajte nas

office@termoplasting.com

Pogledajte naš

Asortiman usluga

Image

Elektrofuziono zavarivanje

Elektrofuziono zavarivanje

+
Image

Diskontinualno elektroekstruziono zavarivanje

Diskontinualno elektroekstruziono zavarivanje

+
Image

Kontinualno elektroekstruziono zavarivanje

Kontinualno elektroekstruziono zavarivanje

+
Image

Čeono zavarivanje cevi

Čeono zavarivanje cevi

+
Image

FMS

FMS

+

Firma Termoplasting d.o.o., u okviru svoje delatnosti, vrši i zavarivanje plastike, montažu cevovoda, remonte na postojećim sistemima od plastičnih masa, lepljenje kompozitnih materijala i montažu elemenata of fiberglasa, tj GRP/FRP materijala. Zavarivači Termoplastinga su stručni i obučeni.

Zavarivači su sertfikovani po EN13067. Svo naše osoblje zaduženo za vizuelno-dimenzionu kontrolu (ispitivanje metodama bez razaranja) poseduje sertifikat po standardima EN473, EN970, ISO9712. Složene zavarene konstrukcije propisuje inženjer zavarivanja sa stečenom međunarodnom tj evropskom diplomom IWE/EWE.

Termoplasting poseduje opremu za zavarivanje plastike, kojom uspešno zavarujemo i montiramo cevi od 20mm do 3m u prečniku. Kvalifikovan, iskusan i pouzdan, naš tim zavarivača je u stanju da realizuje bilo koji postupak zavarivanja plastičnih elemenata, bilo gde u svetu.

Firme sa kojima sarađujemo u oblasti zavarivanja plastike i ispitivanja materijala su respektabilne instiucije i firme: Vojno-tehnički institut, Zavod za zavarivanje iz Beograda i Institut GOŠA iz Smederevske Palanke.

Često nam postavljate

Sledeća pitanja

Da, mogu. Oni su zahtevniji za izradu i montažu od horizontalnih podzemnih rezervoara jer imaju drugačiji profil zida cilindra. Takođe se moraju postaviti na betonsku ploču i onda zatrpati peskom.
Da, naša firma poseduje priznanje proizvođača plastičnih uzgonskih elemenata. Po trenutno važećim propisima (2022. godina) možete sa bilo kojim plastičnim pontonom registrovati Vaš splav. Uvek pre kupovine tražite pismenim putem mišljenje lokalne kapetanije koja je nadležna za registraciju da Vam to i potvrdi. Da li postoji neki problem za registraciju Vašeg splava i ako postoji, moraju navesti po kom dokumentu ili članu Zakona Vas odbijaju.
Septičke jame su sabirni vodonepropusni sudovi koji služe za sabiranje otpadne vode koju će kasnije odvesti ovlašćeno preduzeće. Po našem zakonu prelivne jame se ne mogu koristiti.
Kao šro znate veliki broj ambalaže za prehranu je izradjen od plastičnih masa pa i od polietilena. Cevi za vodu u vašem mestu su takodje od PEHD. Materijali koje koristimo poseduju potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti. Uvek naglasite da hoćete rezervoar za vodu. Oni se rade u beloj ili svetloj boji tj po Vašem izboru.