Radno vreme

Pon - Sub, 08:00 - 21:00

Pozovite nas

+381 63 252-714

Kontaktirajte nas

office@termoplasting.com

Šahte za vodomere

Plastične šahte za vodomere su kompaktne celine koje, sem nepropusnosti vode, imaju i termoizolacinu ulogu prema vodomernoj instalaciji. Naš šaht je statički stabilan, postavlja se u pripremljenu košuljicu sitnog peska i na dubinu zavisno od instalacije. nakon toga se vrši pesak oko šahta zasipa i sabija.

Dimenzije plastičnih šahti za vodomere

Ø500 X 1000
Ø600 X 1000
Ø800 X 1000
Ø1000 X 1300

Šahtovi su jednostavni za postavljanje, montažu i održavanje. Termoplasting svojim klijentima isporučuje šaht sa mernim satom i kompletnom instalacijom. Vodomerni šahtovi su apsolutno vodonepropusni, jednostavni i laki za transport i postavljanje.

Možemo vam isporučiti šahte za vodomere sa ili bez betonske ploče ili metalnog poklopca. Osnovni tip je sa metalnim poklopcem, predviđen za postavljanje u zoni bez saobraćajnog opterećenja (15KN) i bez uticaja podzemnih voda.

Ipak, po vašem zahtevu, vodomerni šahtovi mogu biti izrađeni sa poklopcima radi postavljanja na mestima gde postoji saobraćajno opterećenje i podzemne vode.