Radno vreme

Pon - Sub, 08:00 - 21:00

Pozovite nas

+381 63 252-714

Kontaktirajte nas

office@termoplasting.com

Šahtovi za kišnu i fekalnu kanalizaciju

Izrada šahta za kanalizaciju se vrši u potpunosti prema zahtevima vašeg projekta. Možemo napraviti šahte sa prečnikom cilindra, uglom plastične cevi za sakupljanje, priključcima i drugim komponenentama prema nestandardnim parametrima čime vam štedimo vreme i novac na gradilištu.

Revizioni plastični šahtovi omogućavaju pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i održavanje. Ove šahtove je lako transportovati, montirati jer su male mase i jer imaju karakteristiku da je lako spojiti njihove elemente na licu mesta. Šaht je 100% napravljen od polietilena visoke gustine što mu omogućava niz prednosti u odnosu na konvencionalne betonske šahte.

Nezavisno od toga kakva je izrada šahta za kanalizaciju, oni se postavljaju tako da se izdižu iznad maksimalnog nivoa podzemnih voda. Prema visini podzemne vode određene su mase oteživača. U zavisnosti od zahteva naručioca, moguća je posebna proizvodnja šahtova po našoj ili Vašoj tehničkoj dokumentaciji.

Naše plastične šahte imaju bitnu karakteristiku, a to je da im je zid gladak, zbog smanjenja uticaja trenja zemlje i mogućnosti direktnog aksijalnog opterećenja na zid šahta. To nije slučaj kod plastičnih šahtova sa profilisanim zidom drugih proizvođača.

Sa ovakvim rešenjem konstrukcije zida plastične šahta izbegavaju se pojave ulubljenja, tj. deformacije zida plastične šahte usled sleganja zemlje i prenosa direktnog aksijalnog opterećenja na njega. Na šaht se može direktno osloniti betonska ploča, prsten ili konus.

Plastične šahte za kanalizaciju - dimenzije

Šahtovi za kanalizaciju se proizvode u standardnim dimenzijama Ø800 mm, Ø1000 mm ili po Vašem zahtevu. Jednostavni za transport i postavljanje.

Standardna visina šahte od plastike je 1500mm sa mogućnošću izrade visine po projektnom zahtevu. Predviđeni su za spajanje sa svim tipovima plastičnih cevi za kanalizaciju koje se nalaze na našem tržištu. Apsolutno vodonepropusni i samim tim ekološki ispravni, bez uticaja na životnu sredinu usled isticanja iz kanalizacionog voda.

Izrada šahta za kanalizaciju (poklopac uključen) u zonama sa i bez saobraćajnog opterećenja, zavisno od projektne dokumentacije.